PRODUKTY

Vlastnosti a přednosti KEIMovy silikátové techniky

Základ KEIMových minerálních barev

Přírodní materiály jsou základem vyjímečné kvality KEIMových minerálních barev: kapalný křemičitan draselný jako pojivo, které svým složením odpovídá křemenu, minerální plniva a anorganické pigmenty.

Zkamenění

Princip silikátové techniky se zakládá na zkamenění minerální barvy s podkladem. Vnikne pevná minerální, nerozpustitelná vazba mezi barvou a nosičem nátěru (omítka, beton, kámen, atd.). Řez omítkou zobrazuje tento proces zkamenění, známé také jako zkřemenění, pomocí zabarveného KEIM - Fxativu (kapalný křemičitan draselný).

Řez omítkou po procesu zkamenění

Paropropustnost

Vysoká propustnost vodní páry nátěrem silikátových barev umožňuje, že vlhkost obsažená ve stavbě může bez zábran difundovat k povrchu. Toto je z hlediska stavebně fyzikálního velmi důležité. Nedochází k nežádoucím hromaděním vody mezi nátěrem a podkladem, které by vedlo k odchlipování nátěru a vzniku prasklin. Podklad zůstává zdravým. Schopnost dýchání stěn zůstává nedotčena.

Žádné plísně a bakterie

Čistě anorganické složení KEIMových, silikátových barev zamezuje tvorbě vody pocením a současně zamezuje vzniku plísní a růstu bakterií. Je garantem udržení hygienicky čistých nátěrů a zdravého klimatického prostředí.

Nehořlavost

Dokonce ani plamenem svařovacího hořáku se KEIMovy minerální barvy nevznítí. Úplným opakem jsou disperzní akrylátové a silikonové barvy. V případě požáru to znamená: žádné zničení podkladu, žádný vznik jedovatých plynů.

Regulace teploty

KEIMovy minerální barvy mají mikrokrystalickou strukturu. To vede k tomu, že dobře odrážejí světelné a tepelné záření.
V horkých klimatických podmínkách se významně redukuje tepelné zatížení staveb a zamezuje tvorbě trhlin v podkladě náterů.

Nepřekonatelná světelná stabilita

Ani drsné klima, ani silné UV záření nezmění barevný odstín KEIMových nátěrů. Ještě po desetiletích je možný opětovný nátěr ve stejném barevném odstínu. Originální nástěnné malby z 19.století, např. radnice ve Schwyz, jsou toho působivým příkladem. Po intensivním UV záření, odpovídajícímu roční expozici na volném prostranství, se neprojeví žádné změny v odstínu KEIMova nátěru, zcela v protikladu k dispersním barvám.

Kyselinovzdornost

Kyselý test dokazuje: KEIMovy minerální barvy nevykazují žádnou změnu při působení kyselin. Při pokusu se nachází testovaná destička s KEIMovou barvou a barvou na báze vápna v roztoku kyseliny. Již po krátké době se zvápněním spojený, neutrální nátěr vápna zcela zničí. Silikátově spojený, alkalický KEIM nátěr se dokonce ani po dlouhé době působení kyseliny sírové nezmění. KEIMovy minerální barvy jsou účinnou ochranou proti kyselému dešti.

Kompatibilita se všemi minerálními stavebními hmotami

KEIMovy minerální barvy jsou chemicky a fyzikálně příbuzné se všemi minerálními stavebními hmotami. Protože mají stejnou tepelnou roztažnost, nedochází při jejich použití ke vzniku trhlin a odchlípnutí nátěru. KEIMovy barvy poskytují přírodně-minerální vzhled omítky, betonu či kamene. Všechny nátěrové techniky, počínaje lazurním ochranným nátěrem a konče strukturními nátěry se dají bezproblémově realizovat.

Odolnost proti povětrnostnímu poškození

KEIMovy minerální barvy jsou odolné prote kyselému dešti, který při znečištění ovzduší působí na fasády. Tyto barvy dokonce chrání podklad před působením škodlivých látek z atmosféry, jako např. kyseliny sírové. Zkřemenělý povrch stavby se nemůže působením kyselého deště drolit.

Ekologická nezávadnost

KEIMovy minerální barvy jsou ekologicky zcela nezávadné. Skládají se z přírodních minerálních látek. Jedná se například o: křemeny, živice a minerální barviva. Kapalný křemičitan draselný slouží jako pojivo. KEIMovy minerální barvy jsou ekologickou technologií jak z pohledu výrovy, tak i aplikace. Jsou bez zápachu, nezpůsobují alergie a jsou zcela prodyšné.

270 standardních barevných tónů

KEIMovy minerální barvy jsou dodávány ve více než 270 standadtních, historických barevných tónech a v barvách přírodních kamenů. Díky tomu je možné zajímavé barevné řešení. Samozřejmě namícháme jakýkoli nestandardní barevný tón dle přání zákazníka. Zárukou pro dodání stejného barevného odstínu je dlouholetá archivace barevných vzorků. Narozdíl od organických systémů zaručují vlastnosti KEIMových minerálních barev vysokou životnost nátěru.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský