TECHNICKÉ LISTY

KEIM Algicid Plus technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu ochranný prostředek proti napadení řasami a plísněmi. Připraveno k okamžitému použití.
Oblast použití Algicid Plus lze ošetřovat stavební hmoty napadené a znečištěné řasami, plísněmi a lišejníky, zejména plochy přírodního kamene citlivé na chemikálie.
Vlastnosti výrobku

Neobsahuje reaktivní chlor.

Charakteristika materiálu

  • Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3
  • pH: 6
  • Vzhled: čirá tekutina
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu
Napadené vnitřní plochy důkladně namokro okartáčujte nebo očistěte špachtlí. Na venkovních plochách se řasy, plísně a lišejníky odstraňují otryskáním namokro s dodržením platných předpisů. Je-li to technicky možné, doporučujeme čištění horkou tlakovou vodou.

Zpracování
Takto připravené plochy po oschnutí povrchu rovnoměrně napusťte pomocí štětky nebo zaplavováním (ne stříkáním!) neředěným KEIM Algicid Plus. Zpravidla stačí jedno ošetření. Omývání není nutné. Nechejte působit nejméně 24 hodin, pak můžete vyčištěnou plochu přepracovat nátěrovými systémy KEIM. Po aplikaci v místnosti nejméně 24 hodin dostatečně větrejte. Upozornění: Pokud při venkovní aplikaci nenásleduje nátěr některým hydrofobním nátěrovým systémem KEIM, je zapotřebí dokončovací hydrofobizační nátěr, např. KEIM Lotexan® nebo Lotexan®-N, aby se zajistil dlouhodobý účinek sanace.

Spotřeba
Na hladkém savém podkladu cca 0,25 l/m2. Spotřeba závisí na charakteru podkladu, musí se ověřit na zkušebních plochách.

Čištění nářadí
Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma Nádoby po 5 a 20 litrech
Skladování V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
Nakládání s odpadem Viz bezpečnostní list
Bezpečnostní pokyny Bezpečné používání biocidů: Před použitím si vždy přečtěte značení a informace o produktu. Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on < 1 g/l a didecyldimetylamoniumchlorid < 5 g/l. Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit

Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský