TECHNICKÉ LISTY

KEIM Aravel® technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Aravel je dočasný transparentní systém na ochranu proti graffiti.

Oblasti použití

KEIM Aravel slouží jako obětovaná vrstva na ochranu minerálních povrchů jako přírodní a umělý kámen, ztuhlý beton, cihly nebo eternitové desky. KEIM Aravel je vhodný jak pro historické i moderní budovy, tak pro infrastrukturní objekty.

Vlastnosti produktu

KEIM Aravel netvoří izolaci proti vodě a olejům. Je plně reversibilní. Aplikovaná ochranná vrstva je po zaschnutí opticky transparentní, matná až hedvábně matná, podle okolností může mírně zvýraznit podklad. KEIM Aravel vytváří separační vrstvu mezi chráněnou stavební substancí a nasprejovaným graffiti. Při odstraňování vrstva Aravelu nabobtná a plochu lze bez problémů očistit. Po odstranění se nanese nová ochranná vrstva.

  • ekologicky nezávadný
  • minimální trvanlivost na svislých plochách vystavených normálním povětrnostním vlivům je 4 roky; trvanlivost však závisí na konkrétních povětrnostních podmínkách
  • plně reversibilní
  • zachovává stavebně fyzikální vlastnosti podkladu
  • biologicky odbouratelný
Látkové složení Ochranný systém KEIM Aravel tvoří speciální emulze celulózy, disperzí, olejů a anorganického plnidla.
Technická data
  • hodnota sd: < 0,05 m
  • specifická hmotnost: cca 1 g/cm3
  • podíl pevných částic: cca 17 %
  • hodnota pH: 7
  • tloušťka vrstvy: 20–30 μ (dvojitý nátěr)
Pokyny pro zpracování

Aravel nelze až do ztuhnutí podkladu nanášet na alkalické plochy (čerstvý beton). Pro takové případy je vhodné použít materiál Aravel Beton.

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, bezprašný a nemastný. Silně savé podklady předvlhčete vodou.

Upozornění:

KEIM Aravel byl navržen pro přírodně minerální povrchy, na tmavých nebo natřených plochách se proto doporučuje vysadit vzorky. Zejména u zvláště náročné architektury lze KEIM Aravel individuálně přizpůsobit podkladu. Konzultujte se svým technickým poradcem KEIM.

Zpracování:

Před zpracováním materiál v kanistru dobře protřepejte. Dvojnásobná aplikace airless stříkáním, válečkem nebo štětkou. U silně porézních podkladů materiál naneste třikrát. Pro zachování transparentního vzhledu nenanášejte KEIM Aravel příliš vydatně. KEIM Aravel lze ředit vodou max. do 10 %.

Odstranění

Graffiti natřete přípravkem KEIM Aravel-Remover (tekutý: pro tenčí nasprejované vrstvy) nebo KEIM Dispersionsentferner (pastózní: pro silnější vrstvy). Po době působení – podle tloušťky vrstvy 5–20 minut – odstraňte mechanicky a vodou. Likvidace smytého kalu podle místních platných předpisů. Samotnou ochrannou vrstvu lze snadno odstranit přípravkem Aravel Remover a přiměřeným tlakem vody. Podmínky po zpracování: Teplota vzduchu a podkladu v rozmezí + 5 °C až max. 30 °C.

Doby schnutí:

Mezi jednotlivými nátěry je nutné dodržet minimální dobu schnutí 60 minut.

Spotřeba:

Cca 0,25 l/m2 při dvojitém nátěru.

Čištění nářadí:

Nářadí po použití očistěte vodou.

Dodávaná forma Nádoby 5 l a 20 l
Skladování

12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, avšak chráněné před mrazem.

Chraňte před horkem a přímým osluněním

Likvidace Odpadový klíč ES č. 08 01 17 K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.
Bezpečnostní pokyny Dodržujte platné předpisy. Kaly vzniklé při omývání se nesmí dostat do vodních toků ani do kanalizace. Dodržujte pokyny v bezpečnostním a technickém listu.

Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský