TECHNICKÉ LISTY

KEIM Ecosil technický list

technický list v PDF

interiér

Popis

KEIM Ecosil je kvalitní univerzální vnitřní barva na bázi silikátu podle DIN 18 363, odst. 2.4.1.

Oblast použití

KEIM Ecosil se zvláště hodí pro nátěry ploch stěn a stropů s vysokými nároky na odolnost, např. ve veřejných budovách, školách, kancelářských místnostech, vlhkých prostorách apod. Vhodným podkladem jsou všechny minerální omítky, beton, sádrokarton, skelná tkanina a nosné staré nátěry.

Vlastnosti výrobku
 • odolný proti oděru (podle DIN 53 778)
 • odolný při čištění (podle DIN 53 778)
 • neobsahuje rozpouštědla
 • neobsahuje změkčovadla
 • neobsahuje biocidy
 • snadno se přepracovává
 • vysoká krycí schopnost
 • nehořlavý
 • jeho zásaditá minerální povaha zabraňuje růstu plísní
Specifikace materiálu

Specifická hmotnost: 1,60 g/cm3
Difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,02 m
Stupeň lesku: matný

Dodávaná forma

Nádoby po 15 a 5 litrech.

Barevný odstín

Bílý a odstíny podle vzorníku KEIM Palette exclusiv.

Zpracování

KEIM Ecosil se může natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Mezi základním a svrchním nátěrem je třeba obecně dodržovat časový odstup alespoň 5 hodin podle postupu vysychání.

Základní nátěr: KEIM Ecosil, ředěný maximálně 10 % KEIM- Spezial-Fixativu

Svrchní nátěr: KEIM Ecosil neředěný

Teplota vzduchu a podkladu minimálně: 5 °C

Spotřeba

cca 0,3 l/m2 KEIM Ecosil (při dvojím nátěru) cca 0,01 l/m2 KEIM Spezial-Fixativ

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Skladování

Cca 12 měsíců, v chladu, chránit před mrazem.

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho použití. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2019 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský