TECHNICKÉ LISTY

KEIM Ecosil technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Ecosil je kvalitní univerzální vnitřní barva na bázi silikátu podle DIN 18 363, odst. 2.4.1.

Oblast použití

KEIM Ecosil se zvláště hodí pro nátěry ploch stěn a stropů s vysokými nároky na odolnost, např. ve veřejných budovách, školách, kancelářských místnostech, vlhkých prostorách apod. Vhodným podkladem jsou všechny minerální omítky, beton, sádrokarton, skelná tkanina a nosné staré nátěry.

Vlastnosti výrobku
 • odolný proti oděru (podle DIN 53 778)
 • odolný při čištění (podle DIN 53 778)
 • neobsahuje rozpouštědla
 • neobsahuje změkčovadla
 • neobsahuje biocidy
 • snadno se přepracovává
 • vysoká krycí schopnost
 • nehořlavý
 • jeho zásaditá minerální povaha zabraňuje růstu plísní
Specifikace materiálu

Specifická hmotnost: 1,60 g/cm3
Difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,02 m
Stupeň lesku: matný

Dodávaná forma

Nádoby po 15 a 5 litrech.

Barevný odstín

Bílý a odstíny podle vzorníku KEIM Palette exclusiv.

Zpracování

KEIM Ecosil se může natírat, nanášet válečkem nebo stříkat. Mezi základním a svrchním nátěrem je třeba obecně dodržovat časový odstup alespoň 5 hodin podle postupu vysychání.

Základní nátěr: KEIM Ecosil, ředěný maximálně 10 % KEIM- Spezial-Fixativu

Svrchní nátěr: KEIM Ecosil neředěný

Teplota vzduchu a podkladu minimálně: 5 °C

Spotřeba

cca 0,3 l/m2 KEIM Ecosil (při dvojím nátěru) cca 0,01 l/m2 KEIM Spezial-Fixativ

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Skladování

Cca 12 měsíců, v chladu, chránit před mrazem.

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho použití. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský