TECHNICKÉ LISTY

KEIM Granital® Grob technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Homogenizovaná barva, připravená k okamžitému použití, na silikátové bázi s absolutně světlostálými, anorganickými pigmenty a minerálními plnivy. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.

Oblast použití

KEIM Granital-Grob vzhledem k vyššímu obsahu minerálních plniv slouží k překrytí vlasových trhlin a vyrovnání menších strukturních rozdílů podkladu. KEIM Granital-Grob lze použít v exteriérech na všech minerálních omítkách, starých minerálních nátěrech, betonu, pohledovém zdivu a přírodních kamenech.

Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 a 25 kg.

Údaje o materiálu

Měrný difuzní odpor: sd < 0,01 m (dle DIN pro jeden nátěr)

Koeficient vodonasákavosti: w < 0,1 kg/(cm2·h0,5) (dle DIN)

Vlastnosti výrobku
 • zkameňuje s podkladem
 • zpevňuje všechny minerální podklady
 • netvoří film
 • je minerálně matný
 • není lesklý
 • není hořlavý
 • je žáruvzdorný, odráží světelné a tepelné paprsky
 • je světlostálý
 • je UV odolný ve všech komponentách
 • je vysoce odolný vůči povětrnosti
 • chrání kyselinocitlivé podklady
 • je vodoodpudivý
 • je vysoce paropropustný
 • je vysoce alkalický
 • ničí plísně a choroboplodné zárodky
 • je ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
 • je lehce roztíratelný
 • je zvláště hospodárný ve spotřebě
Aplikace nátěru

Nátěr se obvykle provádí v jednom technologickém kroku. Technologická přestávka před dalším nátěrem KEIM Granitalem je minimálně 12 hodin.

Ředění

Nátěr ředit 5 - 10 % KEIM Spezial-Fixativu dle savosti podkladu.

Nástroje

Nátěr provádět vždy štětkou. Materiál neředit vodou.

Podmínky při zpracování

Materiál nezpracovávat na přímém slunci, teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %.

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Barevné tóny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM Palette exclusiv, je světlejší.

Skladování

12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách 5 - 35 °C.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský