TECHNICKÉ LISTY

KEIM Innostar technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Innostar je vysoce kvalitní, mimořádně silně kryvá a vydatná vnitřní sol-silikátová barva pro zdravé bydlení, podle DIN EN 13 300 (splňuje i požadavky DIN 18363 2.4.1, Disperzní silikátová barva).

Oblast použití

KEIM Innostar se vyznačuje velmi silnou kryvostí ve spojení s mimořádně krásnou bělostí. Díky univerzálnímu charakteru tohoto materiálu je KEIM Innostar vhodný pro všechny obvyklé vnitřní stěny a stropy. KEIM Innostar je vhodný pro nové nátěry i pro typické renovace v obytných i nebytových prostorech. KEIM Innostar je vhodný i pro silně namáhané zóny, např. obchodní domy, kanceláře, školy, úřady. Zejména objekty, které se mají rychle opravit a znovu používat, jsou ideální oblastí pro použití nátěrů Innostar, protože obyvatelé a uživatelé nejsou obtěžováni zápachem barvy. KEIM Innostar je mimořádně silně kryvý, takže většinou stačí jeden nátěr. KEIM Innostar lze natírat na všechny obvyklé vnitřní podklady. Není vhodný na plochy s výkvětem solí, laky a dřevo.

Vlastnosti produktu
 • mimořádně silná kryvost
 • vysoký stupeň bělosti
 • téměř bez zápachu
 • vynikající zpracovatelnost
 • extrémně vydatný
 • vysoká difuzní propustnost (sd ≤ 0,01 m)
 • nízké napětí
 • ekologicky nezávadný
 • sametově matný povrch
 • neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
 • nehořlavý
 • skutečně minerální, splňuje definici disperzní silikátové barvy podle DIN 18363, 2.4.1
 • alkalický, proto přirozeně protiplísňový

Charakteristiky materiálu

 • sd: ≤ 0,01 m
 • měrná hmotnost: cca 1,4–1,6 g/cm3
 • organický podíl: < 0,5 %

Klasifikace podle DIN EN 13300:

 • stupeň lesku při 85°: tupě matný (podle ISO 2813)
 • kontrastní poměr (kryvost) při vydatnosti 8 m2/l): třída 1 podle ISO 6504-3
 • odolnost proti otěru za mokra: třída 1 podle EN ISO 11998 („otěruvzdorný“ podle DIN 53778)
 • maximální zrnitost: jemný (<100 μm) (podle EN 21524)
 • Plná deklarace podle směrnice „natureplus®“: silikátová a vápencová plniva, oxid titaničitý, křemičitý sol, voda, polyakrylát, hydrofobizační prostředky, zahušťovadla, stabilizátory, smáčedla, odpěňovadla.

Odstíny:

Bílý a mnoho odstínů ze vzorníku KEIM Palette exclusiv. Tónování pouze z výroby. Při použití slabě kryvých odstínů jako červená, oranžová, žlutá doporučujeme provést základní nátěr materiálem KEIM Innostar v odpovídajícím odstínu.

Pokyny pro zpracování

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý, bezprašný a nemastný. Teplota vzduchu a podkladu při zpracování a schnutí > 5 °C.
Sádrový štuk nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Homogenitu povrchu pro následné nátěry, zejména při problematických světelných poměrech, lze optimalizovat materiálem KEIM Soliprim. U šikmého osvětlení je nutné dbát na přiměřenou přípravu podkladu, vhodné nářadí a zvýšenou pečlivost zpracování.
KEIM Innostar lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním (tryska 0,64 mm nebo 0,025 palců; další informace najdete v Technickém listu pro airless techniku). Ředění se provádí zásadně jen vodou.

Základní nátěr (pokud je nutný u velmi kontrastních ploch):

10 l KEIM Innostar ředěný max. 0,5 l čisté vody.

Vrchní nátěr:

KEIM Innostar neředěný.

Doba schnutí:

Při normálním klimatu (20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu) dodržujte mezi nátěry dobu schnutí cca 6 hodin.

Spotřeba:

Na hladkém podkladu cca 125 ml KEIM Innostar na m² a nátěr. Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění nářadí:

Ihned po použití očistěte vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 5 l nebo 12,5 l

Skladování

12 měsíců v chladu a chráněné před mrazem, v uzavřených obalech.
Chraňte před horkem a přímým osluněním.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.
K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Kód GIS: M-SK 01

Plochy, které se nemají omítat (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte vhodnými opatřeními. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned opláchněte dostatkem vody a očistěte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání.
Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Certifikáty & pečeti kvality

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluví právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský