TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silikatputz technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Vlastnosti výrobku

Omítka odolná proti klimatickým vlivům, vysoce propustná pro vodní páru, vodoodpudivá, nežloutne.

Struktury:
Rauhputz (zatřená), zrnitost 2 a 3 mm
Rillenputz (rýhovaná), zrnitost 2 a 3 mm

Barevný odstín:
přírodní bílá a odstíny > 40 % Hbw podle barevnice KEIM Palette exclusiv

Pojivový základ:
draselné vodní sklo

Charakteristiky materiálu

Hustota: 1,9 - 2,0 g/cm3
Nasákavost: w > 0,5 kg/(m2·h-0,5) (dle DIN)
Difuzní odpor: sd = 0,12 m (dle DIN)
konzistence: pastovitá

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být rovný a vykazovat rovnoměrnou savost. Poškozená místa vyrovnejte omítkou KEIM Universalputz nebo stěrkou KEIM Spachtel. Nerovnoměrně savé plochy se musí předem ošetřit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

Zpracování:
Omítku KEIM Silikatputz před použitím rozmíchejte pomaloběžnou míchačkou. Natahujte ji nerezovou lžící, stáhněte na tloušťku zrna a podle přání strukturujte. Konzistenci pro zpracování můžete upravit (cca 1- 2 %) přípravkem KEIM Spezial-Fiaxativ.

Neomítané plochy pečlivě zakryjte.

Podmínky pro zpracování:

Teplota ovzduší a podkladu nad 8 °C. Nezpracovávejte při silném oslunění (sluncem vyhřátý podklad), dešti a silném větru.

Doba schnutí:
Po nanesení chraňte plochy před větrem a deštěm.

Dbejte na to, že při teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 65 % je potřebná doba schnutí 5 dní.

Spotřeba

Rauhputz (zatřená), zrnitost 2 mm cca 3,8 kg/m2
Rauhputz (zatřená), zrnitost 3 mm cca 4,5 kg/m2
Rillenputz (rýhovaná), zrnitost 2 mm cca 4,0 kg/m2
Rillenputz (rýhovaná), zrnitost 3 mm cca 4,6 kg/m2

(Údaje o spotřebě jsou stanoveny podle zkušenosti a silně závisí na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení.)

Zvláštní připomínky

Probarvené omítky mohou za určitých povětrnostních podmínek tvořit při vysychání skvrny. Proto může být u probarvené silikátové omítky z optických důvodů potřeba nátěr barvou KEIM Granital.

Čištění nářadí

Ihned po použití očistit vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 25 kg.

Skladování

6 měsíců v chladu, ale chránit před mrazem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský