TECHNICKÉ LISTY

KEIM Spachtel technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Hotová stěrková hmota na bázi silikátu pro venkovní i vnitřní minerální podklady.

Oblast použití

Plošné stěrkování (vyrovnávání) omítek a betonu jako příprava pro disperzní silikátové barvy, silikátové barvy nebo silikátovou omítku. Uložení armovací tkaniny.

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 25 kg.

Údaje o materiálu

hustota: cca 1,7 g/cm3 (hustota za mokra)
difuzní odpor: sd = 0,08 m při tloušťce vrstvy 0,5 mm [dle DIN]
nasákavost: w = 0,7 kg/(m2·h0,5) [dle DIN]
tloušťka vrstev: 0-3 mm
zrnitost: 0-0,5 mm

Spotřeba

Na 1 mm tloušťky cca 1,5 kg/m2.

Přesnou spotřebu je nutné stanovit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a nosný; volné části (i staré nátěry) odstraňte drátěným kartáčem, škrabkou nebo otryskáním tlakovou vodou.

Použití

Stěrková hmota se dodává připravená k použití. Natahuje se hladítkem v tenké vrstvě. Při uložení tkaniny natáhněte první vrstvu (cca 2 mm), tkaninu vtiskněte hladítkem. a přesahující hmotu uhlaďte lžící; po vytvrzení první stěrkové vrstvy naneste hladítkem druhou vrstvu.

Celková tloušťka vrstev nesmí přesáhnout 4 mm. Hlubší místa předem vytmelte.

Doba schnutí

Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy a na klimatických podmínkách.

Tenké vrstvy, suché počasí: 1 den
Silnější vrstvy, vlhké počasí: několik dní

Ředění

Materiál se zpracovává neředěný.

Je-li to nutné, lze jej ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ. Cizí přísady nejsou přípustné.

Přepracování

KEIM Spachtel lze přetírat materiálem KEIM Purkristalat s přidáním KEIM Kristall-Felsit jako základním nátěrem a všemi jednosložkovými nátěrovými barvami na silikátové bázi.

Zpracování

Od 8 °C teploty vzduchu a podkladu do max. 80 % relativní vzdušné vlhkosti.

Pracujte jen při suchém počasí. Nezpracovávejte na přímém slunci a na podkladech vyhřátých sluncem. Po nanesení chraňte plochy před deštěm. Pozor na noční mráz.

Čištění nářadí

Ihned po přerušení a ukončení práce vodou.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Skladování

6 měsíců (dobře uzavřít). Chraňte před mrazem a teplotami nad 40 °C.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský