TECHNICKÉ LISTY

KEIM Stucasol® technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

Ke zpracování připravená sol-silikátová omítka s jedinečnou kombinací pojiv pro nejvyšší nároky na kvalitu a zářivost barev i bez následného nátěru.

Oblast použití

Vnitřní i vnější krycí povlak pro minerální i organické podklady a jako vrchní nátěr na kontaktní zateplovací systémy KEIM.

Vlastnosti produktu

Vysoce odolný proti vlivům počasí a difuzně otevřený, vodoodpudivý, světlostálý, stálobarevný, nežloutne.

Charakteristiky materiálu:

 • požární klasifikace A2–s1, d0
 • nasákavost W3 (<0,1 kg/m²√h)
 • propustnost pro vodní páru V1 (>150 g/m²d)
 • součinitel difuzního odporu μ < 30
 • pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,3 MPa
 • hustota 1,5–1,8 g/cm³

Barva:

Přírodní bílá a podle vzorníku KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený zbytků snižujících přídržnost. Defektní místa doplňte vhodným materiálem (např. KEIM Universalputz u minerálních podkladů). Nerovnoměrně savé plochy lze ošetřit materiálem KEIM Soldalit-Fixativ. Na veškeré podklady především však na nově vytvořené, vyspravené nebo nerovnoměrně strukturované plochy a pod sytě barevné odstíny použít jako základní penetrační nátěr KEIM Stucasol-Fondo v podobném odstínu. Pro zamýšlené rýhované struktury se obecně doporučuje mezinátěr vyrovnávající odstín. Požadavky na rovinnost podkladu musí odpovídat požadované velikosti zrna vrchní omítky.

Zpracování:

Stucasol před použitím rozmíchejte pomalu běžícím míchadlem. Natahujte nerezovou lžící, stáhněte na tloušťku zrna a podle přání uhlaďte. Výsledek je určený technikou práce a nářadím. KEIM Stucasol se nesmí ředit. Pracujte vždy mokré do mokrého, aby nebylo vidět napojení. Na jednu plochu zpracovávejte vždy jen produkt se stejným číslem šarže.

Strojní zpracování:

Stucasol lze nanášet omítacím strojem a poté strukturovat lžící nebo nechat tak. Pro snadné nanášení jsou vhodná čerpadla na maltu s variabilním průtokem. Pro stejnoměrné stříkání je nutné zvolit čerpadlo na maltu s plynule nastavitelným průtokem a s elektrickým ovládáním. Doporučuje se nastříkat plochu dvakrát malými nanášenými objemy mokré do mokrého. Velikost trysky by měla přibližně odpovídat trojnásobku zvolené velikosti zrna. Hadice by neměla být delší než 20 m.

Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +8 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech, za deště a silného větru. Plochy po nanesení chraňte vhodným opatřením před větrem a deštěm.

Doba schnutí:

cca 12 hodin, záleží na teplotě, vlhkosti vzduchu a nanášeném množství.
Přetíratelné po 2 dnech.

Spotřeba:

Škrábaná (zatíraná) struktura:

 • K1 (1 mm) – cca 1,3 kg/m2
 • K1,5 (1,5 mm) – cca 2,3 kg/m2
 • K2 (2 mm) – cca 3,0 kg/ m2
 • K3 (3 mm) – cca 3,6 kg/ m2

Rýhovaná struktura:

 • R2 (2 mm) – cca 2,5 kg/ m2
 • R3 (3 mm) – cca 3,2 kg/ m2

Uvedené hodnoty spotřeby jsou průměrné. Skutečná spotřeba závisí na způsobu zpracování a vlastnostech podkladu. Penetrace nově omítnutých ploch materiálem Stucasol-Fondo může spotřebu snížit.

Čištění nářadí:

Ihned po použití očistěte vodou.

Upozornění:

KEIM Stucasol vysychá za doporučených podmínek zpracování stejnoměrně a s dobře viditelnou zrnitou strukturou. Není nutné provádět následný nátěr ke zlepšení stability barevného odstínu. Za nevýhodných klimatických podmínek mohou probarvené omítky při vysychání tvořit skvrny. Není to technická vada a podle požadovaného výsledku lze odstranit krycím nebo lazurním nátěrem.

Dodávaná forma

Nádoby po 25 kg

Skladování

Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem. V originálním uzavřeném obalu 6 měsíců.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 08 01 12. K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Kód GIS: M-GF 01

Sousední plochy, zejména citlivé na alkálie (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísněné okolní plochy a komunikace ihned omyjte dostatkem vody. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský