TECHNICKÉ LISTY

KEIM Stucasol® Fondo technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

Plněná silikátová penetrace s adhezním povrchem, v odstínu přizpůsobeném vrchní omítce.
Pojivo: sol-sillikát

Oblast použití

Brání prosvítání podkladu a zlepšuje strukturní zpracování omítky KEIM Stucasol, zejména na nových jádrových omítkách.

Vlastnosti produktu

zvyšující adhezi, propustný pro vodní páru, regulující savost

  • hustota cca 1,6 g/cm3
  • difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy sd ≤ 0,01 m

Odstíny:

Přírodní bílá a probarvená podle vzorníku KEIM Palette exclusiv

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, rovný, suchý, čistý a zbavený zbytků snižujících přídržnost.

Zpracování:

Před použitím rozmíchejte, podle potřeby nařeďte max. 10 % přípravku KEIM Soldalit-Fixativ. Nanášejte štětkou nebo válečkem.

Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci, za deště ani za silného větru. Plochy po nanesení chraňte vhodným opatřením před příliš rychlým vysycháním i před deštěm.

Doba schnutí:

Cca 2–6 hodin, v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Spotřeba:

cca 0,25 kg/m2

Čištění nářadí:

Ihned po použití očistěte vodou.

Dodávaná forma

Nádoby 18 kg

Skladování

Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem. V originálním uzavřeném obalu 6 měsíců.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 08 01 12. K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Kód GIS: M-GF 01
Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zejména sklo, keramiku a kámen. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned omyjte větším množstvím vody. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES. Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah.
Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský