TECHNICKÉ LISTY

KEIM Restauro-Lasur technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá barva na bázi silikátu dle DIN 18 363, odst. 2.4.6. KEIM Restauro-Fixativ je k ní patřící hotové ředidlo a základní nátěr.

Oblast použití

Oba výrobky se zvláště hodí k lazurovanému barevnému řešení ploch z přírodního kamene, např. k barevnému sjednocenívysprávek s originálními částmi.

KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.

Dodávaná forma

KEIM Restauro-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech.
KEIM Restauro-Fixativ: kanystry po 5 a 20 litrech.

Barevný odstín

Podle přehledu přírodních kamenů (Natursteinkarte).

Údaje o materiálu

specifická hmotnost: 1,15 g/cm3
koeficient nasákavosti: w = 0,5 kg/(m2 · h0,5) (dle DIN)
difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,02 m (dle DIN)

Spotřeba

Jeden nátěr: cca 0,03 l/m2 KEIM Restauro-Lasur + cca 0,1 l/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Podklad

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

Fixační podkladový nátěr

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

Fixace podkladu: cca 0,2 l/m2 KEIM Restauro-Fixativ

Udaná množství jsou orientační. Přesné hodnoty lze stanovit pouze podle kontrolních ploch přímo na objektu.

Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

Lazurování lze provádět štětkou.

Dodatečná ochrana proti vlhkosti

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí dodatečná ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je velice vhodná hydrofobizační penetrace KEIM Silangrund (viz technický list KEIM Silangrund).

Upozornění

Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Skladování

KEIM Restauro-Lasur i KEIM Restauro-Fixativ lze skladovat v uzavřených nádobách v chladném, proti mrazu chráněném prostředí po dobu 12 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský